Junt a l’educació

Informació sobre IIA.cat per a escoles

IIA.cat es basa en les preguntes de les escoles. T’interessa connectar-te? Descobreix més sobre el procés de co-creació junt a l’educació.

No podem prescindir de les escoles per recollir adequadament les preguntes dels professionals de l’educació sobre la Intel·ligència Artificial a l’educació. Això no afecta només als centres d’educació primària, secundària o especial que ja tenen una visió de l’ús de la IA, sinó també els centres que encara estan a punt de començar a utilitzar la tecnologia intel·ligent i tenen dubtes al respecte.

Què ofereix IIA.cat? – Junt a l’educació

IIA.cat inventariarà, connectarà i articularà més preguntes de les escoles i, sobre aquesta base, desenvoluparà nous prototips juntament amb l’educació. Aquests prototips constitueixen la base per desenvolupar nous coneixements i perspectives sobre la IA a l’educació. Els punts d’atenció són l’ús responsable pedagògic-didàctic dels recursos intel·ligents d’aprenentatge a l’escola, l’ampliació de les aplicacions d’IA a l’educació, l’intercanvi responsable de dades i l’operació dels principis ètics en bones pràctiques. Tots els coneixements i prototips desenvolupats dins d’IIA.cat es posaran obertament a disposició de les escoles.

Així funciona el programa de co-creació

A IIA.cat comencem per l’articulació de la demanda. Què vol l’educació? Quins temes poden ser recolzats, superats o fins i tot millorat per la IA a l’educació? En les sessions d’articulació de preguntes, busquem els temes que l’educació voldria recolzar amb la IA. I com que no tothom sempre sap exactament quines són les possibilitats de la IA, també proporcionem inspiració. Un bon començament per a l’articulació de preguntes és el curs sobre Intel·ligència Artificial a l’Educació.

El marc de referència, el nostre llenguatge comú

Un cop recollides les preguntes, les perfeccionarem i les vincularem al nostre mar de referència. Aquest és el nostre llenguatge comú amb el qual parlem d’IA a l’educació amb totes les parts implicades. Tres preguntes són centrals:

 1. Com funciona la tecnologia intel·ligent?
 2. Què ofereix la tecnologia intel·ligent; quines formes d’adaptació s’utilitzen?
 3. Qui dirigeix; quina és la divisió de rols entre IA i docent?

També es dibuixa el context més ampli d’una pregunta.

 • Qui rep el suport de l’IA, l’estudiant, el docent o l’organització?
 • La solució se centra en una assignatura específica o transversal?
 • Quin procés d’aprenentatge o procés educatiu és recolzat per la IA?

Això crea una pregunta de recerca clara, a partir de la qual comença el procés de co-creació. En un projecte de co-creació, educació, ciència i empresa desenvoluparan conjuntament un concepte basat en els objectius didàctics pedagògics fixats. A partir del concepte es desenvolupa un prototip, que després es prova en cercles iteratius curts a l’aula. L’últim pas és validar el prototip, on examinem si assoleix els objectius establerts.

Fases de co-creació

 1. Realització d’un procés continu d’articulació de la demanda.
 2. Prioritzar i seleccionar projectes.
 3. Desenvolupar conceptes.
 4. Desenvolupament de prototips.
 5. Validar els productes.
 6. Ampliació de productes.

Desenvolupament global del coneixement

Relacionats amb els processos de co-creació, treballarem amb els temes generals que sorgeixen com a pregunta en diversos projectes de co-creació. Aquestes preguntes s’agruparan i s’investigaran més en el programa científic. Penseu en qüestions pedagògiques-didàctiques, qüestions tècniques i preguntes sobre compartir dades, però també qüestions ètico-socials. Llegiu més sobre això a la pàgina del programa científic IIA.cat.

Qui durà a terme la co-creació?

El programa de co-creació està dissenyat per la direcció de co-creació i els gestors de co-creació. Els docents en residència també són una part important d’aquest programa, fan un seguiment de la connexió amb la pràctica educativa diària. L’equip de co-creació realitzarà sessions d’articulació de preguntes amb escoles de tot Catalunya i, per descomptat, online. Aquestes preguntes se situen en el marc de referència, de manera que es destil·len les preguntes clau. Les preguntes bàsiques s’elaboren més a les sessions de desenvolupament i, si és factible i viable per a la co-creació, s’elaboren en una proposta per a un projecte de co-creació. Aquests projectes es presenten al comitè de direcció d’IIA.cat i s’avaluen.

Socis en co-creació

IIA.cat treballarà en co-creació amb escoles, ciència i indústria. També treballarem conjuntament amb els programes de formació del professorat i les acadèmies de professors.

Posar-se en contacte!

Estem junt a l’educació. Si teniu cap pregunta sobre què pot fer IIA.cat per la vostra escola o escoles, no dubteu a contactar amb nosaltres al formulari de contacte. Un dels nostres gestors de co-creació es posarà en contacte amb tu per unir-te. Per descomptat, sempre podeu fer preguntes al nostres docents residents.