Junt a la ciència

Informació sobre IIA.cat per la comunitat científica

IIA.cat té un programa científic i està obert a la col·laboració amb la comunitat científica. IIA.cat junt a la ciència, així és com funciona el procés.

El programa científic és un programa interdisciplinari en el qual col·laboren científics de ciències de l’educació, psicologia i formació del professorat amb experts en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial (IA) i la informàtica. Filòsofs i sociòlegs també estan afiliats al programa. Aquesta amplitud proporciona una col·laboració única entre científics per mapejar els aspectes pedagògics, socials i ètics de la IA a l’educació.

Què aporta IIA.cat?

IIA.cat inventaria i articula preguntes dels centres a partir de les quals poden desenvolupar conjuntament nous prototips. Des del nostre marc de referència, s’examina el paper de la IA en l’educació. El desenvolupament de prototips constitueix una base excel·lent per desenvolupar nous coneixements sobre l’ús didàctic pedagògic responsable dels recursos d’aprenentatge intel·ligent, així com per dissenyar noves solucions tècniques d’IA. Els principis ètics relatius a l’ús de la IA a l’educació s’avaluaran de manera continuada. Tots els coneixements i prototips desenvolupats a IIA.cat es posaran a disposició oberta.

El programa científic

L’objectiu del programa científic és conèixer les conseqüències pedagògiques i socials de les innovacions educatives intel·ligents digitals. Observem les oportunitats i els riscos de les tecnologies intel·ligents a l’educació des d’una perspectiva àmplia. Treballem des de la premissa que la IA pot ser una eina per a docents i estudiants i hi ha molta atenció a l’autonomia humana. La salvaguarda dels valors públics també és fonamental.

El programa científic dóna suport al programa de co-creació i crea les condicions prèvies necessàries per a l’articulació i la co-creació de la demanda amb èxit. Tots dos programes estan interrelacionats i són complementaris. Junts contribueixen a la consecució dels objectius d’IIA.cat.

Punts de partida teòrics

La premissa central d’IIA.cat és que el paper de la IA rau en facilitar i potenciar l’ensenyament de l’aprenentatge dels estudiants per part del professorat. Connectem de manera contundent els rols del docent, l’alumne i la IA. Això es relaciona amb la teoria de la intel·ligència híbrida, que se centra en una combinació significativa d’intel·ligència humana i artificial. Les persones i la IA es veuen com a jugadors d’equip que realitzen i resolen tasques en col·laboració. Els sistemes d’intel·ligència híbrid tenen com a objectiu fer que la intel·ligència artificial i la humana es complementin per tal que siguin més forts junts que individualment. Això vol dir que durant el disseny de nous prototips, la interacció mútua entre docents, estudiants i IA és un punt important d’atenció.

Enfocament del contingut

El programa de recerca inclou les quatre àrees d’enfocament següents:

#1 Enfocament pedagògic, professional i didàctic

L’àrea d’enfocament pedagògic, professional i didàctic connecta coneixements i visions des de les teories de l’aprenentatge cognitiu, psicològic i neurològic amb el disseny de tecnologies intel·ligents. S’està investigant mirades pedagògiques i principis didàctics que poden reforçar les innovacions digitals. També s’està investigant la formació dels professors per connectar aquestes noves eines amb la seva pràctica docent diària.

#2 Intel·ligència Artificial a l’educació

L’àrea d’atenció de la IA a l’educació se centra a desenvolupar els coneixements d’IA necessaris per respondre a les preguntes de l’àmbit educatiu. S’està investigant com es poden aplicar els algorismes d’IA genèrics i específics existents en tecnologies intel·ligents a l’educació. El desenvolupament de noves tècniques d’IA que permetin una aplicació més àmplia de l’adaptabilitat a l’educació és un punt important de recerca. En col·laboració amb l’àrea d’enfocament didàctic pedagògic, s’està treballant la intel·ligència híbrida i les bones connexions entre la intel·ligència humana i la artificial.

#3 Infraestructura tècnica i dades

La investigació dins de la tercera àrea d’enfocament, infraestructura tècnica i dades, se centra en la infraestructura tècnica de dades necessària per utilitzar les dades educatives d’una manera segura, respectuosa amb la privadesa i legalment correcta. S’està desenvolupant una infraestructura per intercanviar dades entre escoles, ciència i empreses. Això crea les condicions prèvies per al desenvolupament de nous algorismes d’IA, d’una banda, i el desenvolupament i validació de tecnologies educatives intel·ligents de l’altra.

#4 Ètic-societal

La quarta àrea d’enfocament ètic-societal se centra en els aspectes ètics i socials de la IA a l’educació. S’està desenvolupant un enfocament ètic en el qual s’examinen i es posen a prova els principis ètics i el valor dels participants en el procés d’articulació de la demanda i de co-creació. Els projectes de co-creació treballen amb un plantejament ètic per dissenyar i avaluar tecnologies intel·ligents. A més, s’utilitzaran les directrius ètiques europees en les aplicacions d’IA que desenvolupem.

Abordar les àrees d’enfocament

L’equip científic seguirà elaborant les preguntes de recerca per a cada àrea d’enfocament. Cada àrea d’enfocament és gestionada i executada per un equip de científics format per un docent a temps parcial, estudiants de grau i de doctorat. Els científics s’alimenten d’informació de l’articulació de la demanda, projectes de co-creació i pràctica educativa. El docent en residència constitueix un important vincle entre l’equip científic i la pràctica educativa. Cada docent en residència s’especialitzarà en una de les àrees d’atenció i formarà el nexe de connexió en aquesta.

Uneix-te a l’ecosistema de científics

No desenvolupem aquest coneixement sols. Construirem un ecosistema de socis al voltat d’IIA.cat.

Vols participar en el desenvolupament del coneixement? Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.