Sobre IIA.cat

Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades en l’Educació. Educació en Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades.

A IIA.cat, escoles, científics i la comunitat emprenedora col·laboren estretament en innovacions educatives digitals que fan ús de la IA. Sobre IIA.cat:

Objectius d’IIA.cat

  1. Desenvolupem tecnologia intel·ligent per millorar la qualitat de l’educació, especialment de l’educació primària i secundària, i de l’educació especial.
  2. Oferim una visió de les conseqüències pedagògiques i socials de la tecnologia intel·ligent a l’educació.
  3. Oferim formació en Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades per a docents.

Mètode IIA.cat

Treballem en la co-creació: escoles, empreses i científics col·laboren estretament en tecnologia intel·ligent a l’educació. En els projectes investiguem i desenvolupem qüestions, conceptes i prototips educatius.

Per què IIA.cat?

L’ús de tecnologies intel·ligents a l’aula ha augmentat significativament en els últims anys. L’epidèmia del coronavirus Covid-19 també ha accelerat l’ús d’aquestes tecnologies intel·ligents. Malgrat l’augment de l’ús, l’ús responsable de la Intel·ligència Artificial i la Ciència de Dades a l’educació, encara està en els seus inicis. Un ús orientat i ben considerat de la IA ofereix oportunitats per augmentar la qualitat i la velocitat de la innovació en l’educació.

Per aprofitar les oportunitats i prevenir efectes no desitjats, és necessària la gestió de la digitalització de l’educació. És per això que les escoles, els científics i la comunitat empresarial col·laboren estretament amb IIA.cat en innovacions educatives digitals que fan ús de la IA. Ho fem fent preguntes sobre la IA a l’educació juntament amb l’àmbit educatiu i responent-les mitjançant el desenvolupament de prototips en co-creació.

Origen d’IIA.cat

En resposta a la conferència de la UNESCO sobre l’IA en l’educació i les directrius que l’acompanyen per als governs, neix IIA.cat amb l’objectiu de descriure les oportunitats i els riscos de la IA a l’educació a Catalunya.

La IA ofereix oportunitats per enfortir l’educació personalitzada. Per exemple, els recursos d’aprenentatge adaptatiu poden estimular l’alfabetització digital, augmentar els guanys d’aprenentatge i prevenir les cancel·lacions de les lliçons. També ofereix als professors espai i temps addicional per a la preparació de les lliçons i la supervisió dels estudiants. Un resultat molt desitjat és, per descomptat, que hi hagi més temps per a l’alumne individualment, i que la professió del professorat sigui més atractiva.

D’altra banda, la IA també pot donar als docents la sensació que estan perdent el control de l’educació i que això és a costa de la seva relació pedagògica amb els seus alumnes. A més, la qüestió és si els recursos d’aprenentatge adaptatiu augmenten o disminueixen la igualtat d’oportunitats. I ni tan sols estem parlant de la pèrdua de privadesa.

En resum, la IA a l’educació primària i secundària encara planteja moltes qüestions que requereixen més investigació. IIA.cat inventariarà i respondrà aquestes preguntes en co-creació amb l’educació, la ciència i els negocis. D’aquesta manera, el laboratori contribueix a la realització d’una educació contemporània i innovadora amb l’ajuda de la IA.

L’estudi de viabilitat afirma que l’ecosistema educatiu català actual no és prou capaç d’abordar aquestes oportunitats i riscos. IIA.cat es compromet a treballar l’àmbit educatiu per arribar a una visió compartida sobre l’ús de la IA a l’educació.

Equip

L’equip que hi darrere de IIA.cat està format per professionals de l’educació, professors, científics i emprenedors. El consell diari està format per l’equip directiu: l’impulsor d’IIA.cat, José Luis Morales, una direcció científica, una direcció de co-creació i una direcció operativa. Compten amb el suport de gestors de co-creació, docents, científics i professionals de l’àmbit jurídic, financer i de comunicació.

Gestors de co-creació

La implementació de l’articulació contínua de la demanda i els projectes de co-creació requereix direcció i supervisió. A aquest efecte s’han nomenat els responsables de co-creació. En última instància, són els responsables de la gestió, coordinació i avaluació de la implantació dels projectes de co-creació, des de l’articulació de la demanda fins a prototips validats.

Equips de co-creació

Els equips de co-creació són fonamentals per a la implementació de l’articulació contínua de la demanda i els projectes de co-creació. Es tracta d’equips temporals en els quals, específicament per a un projecte de co-creació, participen col·laboradors (estratègics) seleccionats d’educació, ciència i indústria. Els participants dels equips de co-creació són compensats pels seus esforços.

Docents en residència

Els docents en residència compaginen la seva feina com a docent d’educació primària o secundària amb la realització d’activitats dins d’IIA.cat. A IIA.cat, els docents en residència faciliten i donen suport als processos d’articulació de la demanda i de co-creació en funció de la seva especialitat específica. Això garanteix una connexió contínua i directa entre el laboratori i l’àmbit educatiu.

Científics connectats

L’equip científic elabora les preguntes de recerca per a cada àrea d’enfocament. Cada àrea d’enfocament és gestionada i executada per un equip de científics format per un docent a temps parcial i estudiants de grau i doctorat en magisteri, pedagogia i d’altres estudis universitaris.

En cooperació

IIA.cat treballa en cooperació oberta amb socis estratègics, amb  docents i amb socis estratègics i professionals.

Socis estratègics

Els socis estratègics tenen un valor especial per a IIA.cat perquè tenen coneixements científics i pràctics dels quatre aspectes (pedagògic-educatiu, didàctic de formació, tecnològic i ètic) de la IA que són rellevants per a IIA.cat.

Els socis estratègics estan connectats permanentment amb IIA.cat i ajuden a pensar i decidir sobre la direcció del contingut del programa en el comitè de direcció.

Socis en co-creació

Els socis en co-creació són escoles, universitats i empreses que estan molt implicades en la implementació operativa del laboratori: participen en l’articulació de la demanda en curs i en els projectes de co-creació.

Docents

Els docents formen part de l’ecosistema d’aprenentatge al voltant d’IIA.cat. En aquest ecosistema d’aprenentatge, escoles, científics i la comunitat empresarial col·laboren per augmentar l’aprenentatge i la innovació en el sector educatiu. Ho fan utilitzant el coneixement i els productes desenvolupats i provats pel laboratori. Aquest ecosistema també pot funcionar com un estany per a possibles socis en co-creació.

Vols formar part del nostre equip?

L’equip IIA.cat vol créixer. Volem treballar en la connexió amb escoles i empreses.

Formulari de contacte