Els problemes ètics de la IA a l’educació

L’objectiu és preparar els alumnes per controlar la intel·ligència artificial, no per dependre d’ella.

Prendre posició en contra de la intel·ligència artificial en general o de manera específica, per exemple, en l’educació, és quelcom que, sens dubte, es defensa a nivell filosòfic. Com va passar amb l’aparició de la màquina de vapor i el treball de la cadena de muntatge, la por de veure’ns substituïts per aquestes màquines provoca reaccions, inclosa la de rebuig categòric. Els problemes ètics de la IA a l’educació.

Aquestes reaccions, però, mai van portar a la prohibició d’aquestes noves tecnologies que milloren la productivitat. No obstant això, van contribuir a la conscienciació i podrien haver obert el camí a determinats moviments, com els de defensa dels drets dels treballadors.

Actualment, hi ha una bretxa entre el món escolar i la resta de la societat. La societat està canviant i digitalitzant-se a un ritme que les escoles lluiten per mantenir-se al dia. L’aparició de les tecnologies mòbils amb accés a Internet és un exemple que encara provoca debat. Les opinions expressades van des d’una prohibició total fins a aquelles que permeten tot allò que és acceptable en altres llocs de la societat. Per tant, els debats sobre la integració de la IA a l’educació semblen exagerats per a molts.

Tanmateix, si la IA ocupa cada cop més espai a la nostra vida quotidiana… Les escoles es podran permetre el luxe d’ignorar-la? Per descomptat, això no vol dir que tot el que existeix fora de l’escola hagi d’acabar necessàriament a l’escola, però probablement cada aplicació d’IA s’haurà d’avaluar segons el seu potencial.

D’altra banda, com podem emetre un judici crític sobre la IA si no l’entenem del tot? Circulen moltes idees sobre aquest tema i algunes resulten esbiaixades. Quan ens falta informació, ens referim a l’experiència subjectiva, a l’emoció, a posicionar-nos. És per això que la IA sovint desperta pors. S’han creat comitès d’ètica formats pels més grans investigadors i desenvolupadors per debatre els grans temes.

Impactes de la IA en l’educació

Tanmateix, com hem esmentat anteriorment, els impactes de la IA en l’educació són nombrosos i cada ús de la IA té potencialment una dimensió ètica que mereix ser examinada. La conclusió després d’aquest examen podria ser la del rebuig. D’altra banda, evitar considerar les seves aplicacions ens exposa a diversos problemes, com és el cas d’altres tecnologies.

Per exemple, hi hauria el risc de ser manipulat per la IA o per qui la controla. De fet, la IA es basa en una gran quantitat de dades per identificar, generalitzar i predir el comportament. Alguns científics arriben a dir que la màquina aviat podria conèixer l’ésser humà millor que ell mateix.

D’altra banda, els resultats proposats per l’IA no són susceptibles d’interpretar-se com una veritat absoluta? L’excés de confiança i dependència en l’ús d’aquestes tecnologies podria provocar una certa mandra intel·lectual i permetre que certs poders malintencionats les utilitzin per assolir els seus objectius polítics.

Els problemes ètics de la IA a l’educació

Deixar que els alumnes s’apropin a aquestes tecnologies fora de l’àmbit escolar, sense una supervisió diferent de la dels pares, és molt qüestionable. Sens dubte, hi ha una tendència a voler confiar sempre més mandats a l’escola per oferir a tothom millors oportunitats de vida. I l’escola no pot substituir constantment les responsabilitats parentals.

D’altra banda, cal garantir que aquest marc es faci amb tota la informació relacionada amb ell. La qüestió del paper del sistema educatiu en l’apropiació de tecnologies que utilitzen la intel·ligència artificial és força rellevant, especialment en les seves dimensions ètiques. És imprescindible formar els nostres professors perquè puguin prendre decisions didàctiques i pedagògiques informades, i dirigir debats sobre qüestions ètiques amb els joves.

L’objectiu és preparar els alumnes per controlar la intel·ligència artificial, no per dependre d’ella.

Vol extreure informació de les seves dades educatives? Contacti amb nosaltres.