EduCaixa presenta una sèrie d’infografies que ofereixen una visió àmplia sobre diversos temes fonamentals relacionats amb ChatGPT i els models de llenguatge avançats en general.

ChatGPT i la fi d’un món és una sèrie de guies que ajuden a introduir a les aules diversos debats sobre tecnologia i societat en el context de la intel·ligència artificial generativa.

ChatGPT i la fi d’un món – Descripció

EduCaixa presenta una sèrie d’infografies que ofereixen una visió àmplia sobre diversos temes fonamentals relacionats amb ChatGPT i els models de llenguatge avançats en general. Cada episodi aborda un aspecte diferent i ha estat elaborat en col·laboració amb experts en el camp i educadors.

La sèrie abasta aspectes tècnics, ètics, filosòfics i socials, proporcionant perspectives diverses per a comprendre i contribuir a la revolució tecnològica que està tenint lloc en el camp de la Intel·ligència Artificial (IA).

Més que entendre aquest canvi com un esdeveniment inevitable i temible provocat per un agent extern (la IA), cada episodi ens proposa entendre la IA com un mirall revelador de les nostres accions, actituds i valors com a societat. Amb això ens convida a analitzar críticament l’estat actual de coses per a valorar com aconseguir el màxim avanç social de la innovació tecnològica.

Aquest projecte està realitzat en col·laboració amb l’AIHUB del CSIC.

Materials i descàrregues

Episodi 01: Què són els LLM?

Què són els models de llenguatge avançat (LLM)? Com aprenen a generar textos? Ens podem fiar de la informació que generen?

Per Raquel Fernández Rovira, Catedràtica de Lingüística Computacional Institute for Logic, Language and Computation, Universitat d’Amsterdam.

Episodi 02: Quina lògica hi ha darrere d’un LLM?

Què és la lògica formal? Es pot representar el coneixement i el raonament mitjançant símbols? Si és així, podem fer màquines que raonin? En aquest cas, raona un LLM?

Per Lluís Godo i Tommaso Flaminio. IIIA-Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC.

Episodi 03: Innovació o retrocés?

Una mirada als LLM des de la filosofia de la tecnologia. Quin és el rol de les tecnologies en la innovació i el progrés? És la tecnologia la solució a tots els nostres problemes?

Per Núria Vallès Peris, UAB – Universitat Autònoma de Barcelona.

Més informació:

EduCaixa