És Catalunya un jugador important a l’espai de la Intel·ligència Artificial?

El ritme d‟adopció de la intel·ligència artificial (IA) il‟aprenentatge automàtic continua sense disminuir l‟adopció i l‟ús global i generalitzat. No són només les empreses les que estan prenent nota de l’enorme valor que la IA els pot oferir. Els països i governs de tot el món també busquen avantatges competitius aprofitant el poder de la IA. Els governs que puguin aprofitar la tremenda transformació que presenten la IA i les tecnologies cognitives es poden posicionar per a la competitivitat global en el futur. Com a resultat, països de tot el món estan adoptant estratègies de IA per proporcionar fulls de ruta, finançament, educació i estratègies necessàries per diferenciar-se i esdevenir líders en diferents àrees relacionades amb la IA i la tecnologia cognitiva. L’educació en Intel·ligència Artificial a Catalunya pot proporcionar les eines necessàries per liderar un futur d’IA i tecnologia cognitiva.

Intel·ligència Artificial a Catalunya

El Govern de la Generalitat va publicar l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Catalonia.AI) el febrer del 2020. Busca convertir-se en un líder en el desenvolupament i l’ús d’una IA fiable, ètica i inclusiva. L’estratègia catalana d’IA estableix una visió perquè Catalunya es converteixi en líder en el desenvolupament i l’ús d’IA fiable, ètica i inclusiva, com la regió aprofita les dades i la IA, així com algunes de les oportunitats i desafiaments quan es tracta de IA al sector públic.

A IIA.cat treballem per desbloquejar el poder de les dades a Catalunya, centrant-nos en la Intel·ligència Artificial en Educació i la Ciència de Dades en Educació. La nostra visió és maximitzar els beneficis que aporta la innovació de dades, utilitzant dades sistemàticament per ajudar les persones a millorar la presa de decisions i estalvia temps, diners i vides.

A més, el nostre objectiu principal és oferir valor afegit a la totalitat de la societat de Catalunya, conscienciant i desenvolupant el coneixement dels docents –i de la població en general– i proporcionant un fòrum per qüestionar i provar estratègies de manera constructiva.