Els mètodes d’aprenentatge basats en IA poden ser un poderós aliat per optimitzar el vostre procés d’aprenentatge i millorar el vostre rendiment acadèmic.

Benvinguts a l’era digital, on la intel·ligència artificial (IA) no només s’està apoderant del món de la tecnologia, sinó que també està revolucionant la manera com aprenem i absorbim la informació. Els mètodes d’aprenentatge basats en IA poden ser un poderós aliat per optimitzar el vostre procés d’aprenentatge i millorar el vostre rendiment acadèmic. En aquest article rebràs indicacions concretes d’IA que pots utilitzar de manera racional durant els teus estudis no només per aprendre més ràpidament, sinó també per comprendre i aplicar millor els coneixements. Com la IA està revolucionant l’aprenentatge.

Avantatges dels mètodes d’aprenentatge recolzats per IA

Abans d’entrar en detalls, és important entendre per què els mètodes d’aprenentatge recolzats per IA poden ser útil en els vostres estudis. Les eines d’IA analitzen dades, identifiquen patrons i personalitzen plans d’aprenentatge. Us poden ajudar a utilitzar el vostre temps de manera més eficient i a assolir els vostres objectius d’aprenentatge més ràpidament.

Imagina que has d’estudiar molt per a un examen i no saps per on començar. En aquest cas, la IA us pot ajudar a prioritzar els temes. En lloc de revisar molts llibres i articles, et centres en l’essencial. L’aprenentatge digital amb IA pot fer un seguiment del vostre progrés a mesura que apreneu i donar-vos comentaris. A través de preguntes i respostes, reconeix els vostres punts forts i febles, i us ofereix els exercicis adequats. D’aquesta manera podeu aconseguir resultats més ràpids i millors.

Cada persona aprèn de manera diferent i té necessitats d’aprenentatge diferents. La IA pot tenir en compte aquestes diferències i crear un currículum adaptar als vostres objectius i preferències específiques. Això no només fa que l’aprenentatge sigui més efectiu, sinó també més agradable.

Idees per a mètodes d’aprenentatge recolzats per IA

#1 Investigar contingut amb IA

ChatGPT té una gran riquesa de coneixement a partir de milers de milions de textos. La IA pot proporcionar respostes detallades, especialment quan s’investiguen temes. Per exemple, podeu obtenir una visió general inicial d’un tema o entendre millor un tema nou. O pot explicar-te diferents conceptes. Important: ChatGPT generalment no et proporciona cap font per al contingut. Tanmateix, podeu preguntar-ho o podeu utilitzar una IA en lloc de ChatGPT que proporcioni fonts.

Exemples de prompts / indicacions per a la recerca

Exploració del tema. Dóna una visió general dels fonaments bàsics de la microeconomia i enumera els conceptes i teories més importants.

Identificació de la font. Troba els cinc articles de recerca més recents sobre gestió empresarial sostenible i proporciona un breu resum de cadascun.

Comparació d’informació. Compara les diferències i similituds clau entre la teoria econòmica keynesiana i clàssica.

Explicació del termes. Explica el terme “inflació” i com afecta l’economia.

Exemple d’aplicacions. Mostra aplicacions pràctiques de la teoria de jocs a l’economia moderna.

Contextualització històrica. Proporciona una visió història del desenvolupament del màrqueting des de la dècada de 1960 fins a l’actualitat.

Anàlisi en profunditat. Analitza l’impacte de la transformació digital en les petites i mitjanes empreses.

Tendències tecnològiques. Enumera les tendències tecnològiques actuals de la tecnologia blockchain i explica com està canviant el sector financer.

Coneixements específics del país. Explica les peculiaritats del sistema sanitari a Catalunya i compara-les amb el sistema de França.

Perspectives intersectorials. Com afecten les normatives ambientals globals les indústries de l’automoció i l’energia?

#2 Comprovació de coneixements i creació de qüestionaris mitjançant IA

L’oportunitat de posar a prova els teus coneixements i rebre comentaris instantanis és una part important del procés d’aprenentatge. Les eines d’IA us poden ajudar a comprovar i aprofundir els vostres coneixements en diverses àrees temàtiques. Mitjançant preguntes personalitzades i comentaris directes sobre les vostres respostes, podeu entendre millor els vostres punts forts i febles i treballar específicament en millores. A continuació, es mostren algunes indicacions / prompts que podeu utilitzar per explorar el potencial de la IA en la verificació del coneixement.

Prompts / indicacions per a la prova de coneixements amb IA

Creació de qüestionaris. Crea un qüestionari sobre el tema “Màrqueting digital” amb tres preguntes d’opció múltiple sobre els subtemes de SEO, xarxes socials i màrqueting de continguts.

Preguntes específiques de l’assignatura. Fes una pregunta complexa sobre el tema “anàlisi de negocis” que posi a prova la meva capacitat per aplicar mètodes analítics a escenaris empresarials reals.

Comentaris i explicacions. Vaig donar una resposta a una pregunta d’economia. Revisa la meva resposta i fes comentaris sobre la precisió, les ambigüitats i els possibles errors de la meva resposta.

Preguntes en profunditat. Vaig entendre el concepte d’anàlisi oferta-demanda. Fes una pregunta avançada que posi a prova la meva comprensió de l’impacte dels desequilibris del mercat.

Escenaris del món real. Crea un escenari empresarial hipotètic i fes-me preguntes que comprovin la meva capacitat per prendre decisions estratègiques mitjançant anàlisis financeres i de mercat.

Anàlisi històrica. Fes-me una pregunta que posi a prova la meva comprensió de l’impacte econòmic de la crisi del petroli a la dècada de 1970.

Anàlisi comparativa. Fes una pregunta que em demani comparar i contrastar els sistemes econòmics d’Alemanya i França.