La intel·ligència artificial a l’educació | UNESCO

La Intel·ligència Artificial (IA) proporciona el potencial necessari per abordar alguns dels reptes més grans de l’educació actual, innovar les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge, i accelerar el progrés per a la consecució de l’ODS 4. No obstant això, els desenvolupaments tecnològics ràpids comporten inevitablement múltiples riscos i desafiaments, que fins ara han superat els debats polítics i els marcs reguladors. La UNESCO es compromet a donar suport als Estats Membres perquè treguin profit del potencial de les tecnologies de la IA amb vista a la consecució de l’Agenda d’Educació 2030, alhora que vetlla perquè la seva aplicació en contextos educatius respongui als principis bàsics de inclusió i equitat. [ La intel·ligència artificial a l’educació | UNESCO ]

El mandat de la UNESCO exigeix intrínsecament un enfocament de la IA centrat a l’ésser humà. El seu objectiu és incloure el paper que ha exercit la IA en la solució de les desigualtats actuals en matèria d’accés al coneixement, la recerca i la diversitat de les expressions culturals, i garantir que la IA no s’ampliï la bretxa tecnològica dins dels països i entre ells. La promesa de la “IA per a tothom” ha de permetre que cadascú pugui treure profit de la revolució tecnològica en curs i accedir als seus fruits, fonamentalment en termes d’innovacions i coneixements.

A més, la UNESCO ha elaborat, en el marc del Consens de Pequín, una publicació destinada a fomentar la preparació dels responsables de formular polítiques educatives en matèria d’intel·ligència artificial. Aquesta publicació, ‘Inteligencia artificial: guía para las personas a cargo de formular políticas’, serà interessant per als professionals de les comunitats educatives i d’elaboració de polítiques. El seu objectiu és afavorir la comprensió compartida de les oportunitats i els desafiaments que la IA proporciona a l’educació, així com les seves implicacions per a les competències bàsiques necessàries a l’era de la IA.

Consenso de Beijing sobre la intelligencia artificial y la educacion

UNESCO, 2019 – Llegir

Inteligencia artificial y educación: guía para las personas a cargo de formular políticas

UNESCO, 2021 – Llegir

Mitjançant els seus projectes, la UNESCO afirma que el desplegament de les tecnologies de l’IA a l’educació ha de tenir com a objectiu millorar les capacitats humanes i protegir els drets humans per a una col·laboració eficaç entre l’home i la màquina a la vida, l’aprenentatge i el treball, i per al desenvolupament sostenible. Juntament amb els associats, les organitzacions internacionals i els valors clau que la UNESCO té com a pilars del seu mandat, la UNESCO espera reforçar el seu paper de lideratge a la IA en l’educació, com a laboratori mundial d’idees, òrgan normatiu, assessor de polítiques i agent creador de capacitats.

Necessitem ratificar aquest compromís, ja que com més ens acostem a l’època en què intel·ligència artificial – la convergència de les tecnologies emergents – transformarà tots els aspectes de les nostres vides (…)”, va afirmar la Sra. Stefania Giannini, subdirectora general d0Educació de la UNESCO durant la Conferència Internacional sobre Intel·ligència Artificial i Educació celebrada a Beijing el maig de 2019. “Hem d’orientar aquesta revolució en el bon sentit amb vista a millorar els mitjans de subsistència, reduir les desigualtats i promoure una globalització justa i inclusiva”.