Hem d’estar nerviosos per quan les màquines comencin a ser capaces de “pensar per si mateixes”?

Vivim en un món on els robots, els algorismes i la intel·ligència artificial (IA), constitueixen una part cada vegada més gran de la nostra força de treball total. Artificial Intelligence AI – Intel·ligència Artificial AI és, probablement, la tecnologia futura que té el major potencial per crear canvis significatius en la nostra vida quotidiana.

Però, què és la intel·ligència artificial, com la tecnologia passa a formar part de la nostra vida quotidiana i, hem d’estar nerviosos per quan les màquines comencin a ser capaces de “pensar per si mateixes”?

Què és Artificial Intelligence AI – Intel·ligència Artificial IA?

Històricament, la intel·ligència artificial es troba entre les últimes àrees de recerca. Però les primeres pedres ja es van posar al final de la Segona Guerra Mundial, i el nom va sorgir  en un taller que va tenir lloc el 1956 al Dartmouth College.

La definició curta es: màquines que poden pensar i realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. La intel·ligència artificial és, per tant, màquines programades que són capaces d’imitar un o més aspectes de la intel·ligència humana, com ara la capacitat de pensament abstracte, reflexió, anàlisi, aprenentatge, resolució de problemes, reconeixement de patrons, competència i comprensió del llenguatge, presa de decisions i acció sensible.

Hi ha hagut una divisió en la investigació dins de la intel·ligència artificial, i avui es fa una distinció entre intel·ligència artificial forta i dèbil.

La intel·ligència artificial forta (strong AI) es basa en la idea que els ordinadors seran teòricament capaços de desenvolupar una consciència similar a la humana.

La intel·ligència artificial feble (weak AI) implica, més modestament, que en el futur els ordinadors seran capaços de simular tots els aspectes de les habilitats intel·lectual humanes i, per tant, podrien fer creure fàcilment als altres que realment té intel·ligència i consciència humana. Fins i tot si no té la subjectivitat que caracteritza la comprensió humana.

La intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana

La intel·ligència artificial – en formes simples o avançades – està guanyant terreny a tot arreu. Per citar només un grapat d’exemples, l’IA s’utilitza avui, per exemple, per al reconeixement de veu, la traducció automàtica, la revisió d’articles de d’investigació, robots domèstics senzills, vendes i consultoria virtuals, xatbots i consultoria amb servei les 24 hores del dia. I els cotxes autònoms també requereixen el desenvolupament de la intel·ligència artificial.

En el passat, els robots van substituir principalment els llocs de treball a la indústria, però avui també els veiem fent un avenç significatiu en la nostra societat del coneixement. El treball dels advocats per escorcollar milers de documents es fa avui, per exemple, per ordinadors que poden rastrejar arxius per trobar paraules i temes específics en qüestió de segons. O la robot terapeuta Ellie, que ajuda els soldats amb estrès posttraumàtic.

L’automatització significa que moltes persones avui es troben en funcions laborals, les tasques de les quals aviat es podran resoldre mitjançant ordinadors. Pensem, per exemple, en l’assessor bancari que pot ser substituït per un ordinador que ofereix assessorament aquí i ara. Pensem en la indústria hotelera, on s’ha obert el primer hotel amb robot.

També es tracta que mirem una mica cap endins. Quantes de les nostres funciones es poden substituir per intel·ligència artificial? Imaginem si poguéssim respondre les consultes del nostres clients 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.

Hem d’estar nerviosos per la Intel·ligència Artificial?

No. Estem molt lluny amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial en què les màquines puguin, en gran mesura, pensar per si mateixes i descodificar emocions. Les funcions laborals seran substituïdes, però en sortiran d’altres. Per tant, hem de ser capaços de pensar constantment com podem utilitzar la intel·ligència artificial de maneres intel·ligents.

On pot alliberar recursos la intel·ligència artificial? Com pot la IA millorar l’experiència del client? Reduir costos? Optimitzar les vendes?

Vol saber més sobre la Intel·ligència Artificial?

Aquests són alguns enllaços rellevants sobre la IA:

The Future of Education: https://medium.com/futurepi/a-vision-for-education-and-its-immersive-a-i-driven-future-b5a9d34ce26d

IA per a nerds: https://www.theregister.co.uk/2017/06/09/deepmind_teaches_ai_to_reason/

AI – 15 pros and 6 cons: https://www.livetiles.nyc/blog/pros-cons-artificial-intelligence-classroom/

Artificial Intelligence AI – Intel·ligència Artificial IA