La intel·ligència artificial i les dades a l’aprenentatge: les noves directrius de la UE

La Comissió Europea ha publicat recentment directrius ètiques per a professors sobre l’ús de la intel·ligència artificial i dades a l’ensenyament i l’aprenentatge. Les directrius de la UE examinen com es fan servir IA i dades en l’aprenentatge a les escoles per ajudar els mestres i estudiants a l’ensenyament i l’aprenentatge, i per donar suport a les tasques administratives en entorns educatius.

El document forma part del pla d’Acció d’Educació Digital (2021-2027) i va ser desenvolupat per un grup d’experts de la Comissió que va reunir una àmplia gamma de professionals de l’educació i la formació del món acadèmic, el sector privat i les organitzacions internacionals.

IA i dades a l’aprenentatge

La intel·ligència artificial té un gran potencial: pot transformar l’educació i la formació d’estudiants, professors i personal escolar, pot ajudar els estudiants amb dificultats d’aprenentatge i donar suport als professors a través de l’aprenentatge personalitzat“, va dir Mariya Gabriel, Comissària d’innovació, investigació, cultura, educació i joventut. “No obstant això, l’ús d’intel·ligència artificial i dades implica riscos per a la privadesa i la seguretat, especialment quan afecta els nostres joves. Per tant, em complau que les pautes ajudin a garantir que es tinguin en compte aquests riscos i que els nostres infants puguin estar protegits i segurs”.

Atès que els sistemes d’IA estan en constant evolució i l’ús de dades es continua estenent, cal desenvolupar una millor comprensió del seu impacte, fins i tot pel que fa a l’educació i la formació. La intensificació ràpida de l’ús de la IA requereix que els educadors i els estudiants tinguin una comprensió bàsica de l’ús de la IA i les dades per interactuar amb aquesta tecnologia de manera positiva, crítica i ètica i aprofitar-la al màxim.

Dissipar prejudicis

Les directrius ajudaran els docents dels nivells deducació primària i secundària, independentment de la seva experiència en el camp de leducació digital. L’objectiu és dissipar els prejudicis generalitzats sobre la IA que podrien causar confusió o temors respecte al seu ús, particularment al sector educatiu. A més, el document tracta sobre consideracions i requisits ètics en oferir consells pràctics a educadors i líders escolars sobre com planificar un ús eficaç de la IA i les dades a les escoles. Per exemple, les directrius suggereixen com fer servir aquestes tecnologies per adaptar l’ensenyament a les habilitats de cada alumne o com preparar intervencions personalitzades per a alumnes amb necessitats especials.

Finalment, les directrius representen una base sòlida a partir de la qual abordar les habilitats emergents per a un ús ètic de la IA i les dades per part de docents i educadors, proposant mètodes destinats a sensibilitzar la comunitat i interactuar-hi.

Promoure l’excel·lència i la confiança en la intel·ligència artificial és una prioritat clau de la Comissió que, a l’abril del 2021, va proposar el primer marc legal sobre IA (llei d’IA). El marc segueix un enfocament basat en el risc i imposa, entre altres coses, obligacions estrictes als sistemes d’IA utilitzats en l’educació i la formació professional que poden determinar l’accés d’una persona a l’educació i la trajectòria professional a la vida (per exemple, la puntuació dels exàmens).

Les directrius complementen el treball de la Comissió sobre intel·ligència artificial i el seu compromís de promoure la IA i les dades en l’educació i la formació a través del programa Erasmus+, el Cos Europeu de Solidaritat i eTwinning.