Com pot la intel·ligència artificial millorar l’experiència de l’aula?

En aquest episodi de School’s In, la professora sènior Denise Pope entrevista el seu copresentador, el degà de la Graduate School of Education Dan Schwartz, sobre el futur de la IA a l’educació.

Els robots no substituiran els professors, diu, explicant les aplicacions potencials de la IA que podrien ajudar els professors a millorar la manera com presenten el material a l’aula o reduir els biaixos que afecten les proves estandarditzades.

Schwartz és un professor afiliat del recentment llançat Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, que reuneix acadèmics de diferents disciplines a mesura que el camp continua desenvolupant-se.

https://ed.stanford.edu/news/future-ai-education

Llegit a:

Stanford Graduate School of Education