Preparat per a la IA?

Preparat per a la I? – Estratègies per a tots el nivells de maduresa

No és el mateix una empresa mitjana que una altra empresa mitjana. Les empreses individuals tenen requisits molt diferents per a l’ús de tecnologies d’IA. A diferència d’alguns campions ocults (Hidden Champions), moltes empreses petites i mitjanes estan a l’inici de la digitalització. A més de la mida de l’empresa, aspectes com el model de negoci i el marge d’inversió també tenen un paper important en la capacitat i la voluntat d’utilitzar solucions d’IA. L’enfocament estratègic és corresponentment diferent. Preparat per a la IA? Estratègies per a tots el nivell de maduresa.