El LEARN Center desenvolupa enfocaments i formació per familiaritzar els docents amb eines i mètodes basats en IA.

Els avenços espectaculars de la intel·ligència artificial (IA) en els darrers anys han comportat una transformació important en molts camps. Les noves tecnologies, la disponibilitat massiva de dades i els avenços en l’aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural han fet que la IA sigui essencial. Aquests avenços han obert noves perspectives per a la IA a l’educació, però també han generat moltes preocupacions i malentesos.

Noves perspectives per a la IA a l’educació

Si d’una banda, la IA ofereix oportunitats de personalització de l’aprenentatge, millora de l’ensenyament i anàlisi de dades educatives que permeten intervencions educatives dirigides, els reptes tan reals vinculats al seu ús com els biaixos algorítmics, la confidencialitat de les dades o fins i tot el lloc mateix d’aquestes eines dins la docència requereixen el suport d’experts en educació digital.

De fet, per explotar plenament el potencial de la IA a l’educació, és essencial que els docents entenguin com funciona, les seves implicacions i els seus límits. En aquesta perspectiva, el LEARN Center juga un paper essencial desenvolupant enfocaments i formació per familiaritzar-los amb eines i mètodes basats en IA.

Llegit a:

LEARN Center for Learning Sciences