L’expressió “Big Data” significa una gran quantitat o volum de dades.

Què és el Big Data? Big Data, sembla obvi i avorrit, només són moltes dades: Big Data és una gran quantitat o volum de dades.

Tanmateix, si ens aturem a pensar en la paraula gran o Big, ens adonarem que el Big Data no és tan obvi i avorrit. La gran quantitat d’informació que arriba a diverses empreses o organitzacions a través d’Internet, no per bellesa, s’anomena “el nou petroli”.

És precisament perquè les dades es troben en quantitats infinites, que donen un valor infinit a aquestes dades.

Gràcies a la capacitat i velocitat de càlcul del maquinari dels ordinadors / servidors, i al programari equipat amb intel·ligència artificial, és possible una visualització de dades immediata i “gairebé llegible” que permet prendre accions o fer previsions fins i tot a llarg termini.

Un exemple molt ràpid i pràctic de Big Data es pot trobar a la previsió meteorològica. Aquestes organitzacions posseeixen quantitats inimaginables de dades sobre humitat, velocitat del vent, ubicació geogràfica i moltes més, que gràcies als models estadístics i de probabilitat permeten als ordinadors estimar quin temps farà demà o d’aquí a una setmana.

Aquest exemple pot ajudar a entendre millor que el valor de les dades (així com la qualitat) ve donat per la quantitat. Perquè, pensant en la previsió meteorològica, seria possible estimar una temperatura en una ciutat amb només la temperatura del dia abans?

El creixement exponencial de les dades, lligat al desenvolupament de tecnologies emergents, genera una necessitat cada cop més gran d’organització i anàlisi d’aquesta informació. Recordem que, avui dia, no hi ha intel·ligència artificial sense una gran quantitat de dades sobre les quals s’ha entrenat.

Què és el Big Data? – Conclusió

La importància del Big Data depèn de com s’utilitzen les dades. Les organitzacions, siguin empreses o organitzacions, poden recollir dades de qualsevol font i analitzar-les per trobar respostes que els permetin reduir costos, reduir temps, desenvolupar nous productes, optimitzar ofertes i fer decisions més informades.