Segons McKinsey, l’adopció de la IA continua creixent i que els beneficis segueixen sent significatius.

Els resultats de l’enquesta de McKinsey, The State of AI in 2021, indiquen que l’adopció de la IA continua creixent i que els beneficis segueixen sent significatius, tot i que durant el primer any de la pandèmica COVID-19, es van sentir més fortament en l’estalvi de costos que en la línia superior. A mesura que l’ús de la IA a les empreses es fa més comú, les eines i les millors pràctiques per treure el màxim profit de la IA també s’han tornat més sofisticades.

L’estudi va analitzar les pràctiques de les empreses que van veure el major augment de guanys de la IA, i va trobar que no només segueixen més pràctiques bàsiques i avançades, incloses les operacions d’aprenentatge automàtic (MLOps), que sustenten l’èxit, sinó que també gasten de manera més eficient en IA i aprofiten més les tecnologies del núvol.

A més, tenen més probabilitats que altres organitzacions de participar en una sèrie d’activitats per mitigar els seus riscos relacionats amb la IA, una àrea que continua sent una mancança per als esforços d’IA de moltes empreses.

L’adopció i impacte de la IA creixen a nivell mundial, amb la Xina i l’Índia liderant el camí

La majoria dels enquestats diuen ara que les seves organitzacions han adoptar capacitats d’IA, ja que l’impacte de l’IA tant en el resultat fina com en l’estalvi de costos està creixent.

Les conclusions de l’enquesta de 2021 indiquen que l’adopció de la IA continua amb el seu augment constant: el 56% de tots els enquestats informen que l’adopció d’IA en almenys una funció, un augment del 50% davant l’any 2020.

Els resultats més recents suggereixen que l’adopció d’IA des de l’any passat ha augmentat més a les empreses amb seu central a economies emergents, que inclouen la Xina, l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica: el 57% dels enquestats informen d’adopció, un 45% més que el 2020. I entre regions, la taxa d’adopció és més alta a les empreses índies, seguides de prop per es d’Àsia-Pacífic.

Com van veure a les dues enquestes anteriors, les funcions empresarials on l’adopció de la IA és més habitual són:

  • les operacions i els serveis,
  • el desenvolupament de productes i serveis, i
  • el màrqueting i les vedes.

Tot i que els casos d’ús més populars abasten una sèrie de funcions. Els tres primers casos d’ús són l’optimització d’operacions de servei, la millora dels productes basada en la intel·ligència artificial, i l’automatització del centre de contacte, amb l’augment de punts percentuals més gran en l’ús d’IA en l’assignació del pressupost de màrqueting i l’efectivitat de la despesa de les empreses.

Impacte en el beneficis

Els resultats també suggereixen que l’impacte de l’IA en el resultat final està creixent. La proporció d’enquestes que informen com a mínim del 5% dels guanys abans d’interessos i impostos (EBIT) atribuïble a l’IA ha augmentat any rere any fins al 27%, respecte al 22% de l’enquesta anterior.

Tot i que els beneficis d’ingressos de l’IA s’han mantingut estables o, fins i tot han disminuït des de l’enquesta anterior, especialment per a la gestió de la cadena de subministrament, on era poc probable que l’IA compensi els reptes globals de la cadena de subministrament de l’era de la pandèmia, el contrari passa amb els costos. Els enquestats informen d’un estalvi de costos significativament més gran de la IA que abans en totes les funciones, amb els major canvis interanuals en les accions que informen la retirada de costos de l’ús de la IA en el desenvolupament de productes i serveis, màrqueting i vendes, i estratègia i finances corporatives.

McKinsey: The State of AI in 2021