El pensament computacional és tendència, però què és, realment?

En poques paraules, el pensament computacional és un mètode de raonament que ensenya als estudiants a resoldre problemes complexos del món real amb estratègies que utilitzen els ordinadors. Veiem estratègies de pensament computacional perquè els estudiants aprenguin habilitats importants que els preparen per a la vida.

El pensament computacional (computational thinking) i el procés de pensament de disseny (design thinking) són marcs per a la resolució de problemes per ajudar a abordar la necessitat d’habilitats del segle XXI al sistema escolar. Si bé la computació governa el món que ens envolta, el pensament computacional com a marc d’ensenyament i aprenentatge és un concepte nou per a molts.

Aquestes competències estan adquirint progressiva importància a causa de l’evolució constant de la tecnologia i el seu lloc en la nostra economia. Una força de treball cada cop més automatitzada significa que els estudiants que han tingut exposició al pensament tecnològic tindran més probabilitats de tenir èxit.

Estratègies de pensament computacional

Per ajudar els estudiants a preparar-se per al futur, es poden identificar set estratègies de pensament computacional efectives per equipar els joves innovadors amb habilitats valuoses per resoldre problemes. Amb aquests consells, els estudiants no només aprendran habilitats importants, sinó que també es prepararan per al que els espera després de la graduació.

#1 Recull dades (mira, escolta, aprèn)

El primer pas per resoldre qualsevol problema és determinar què saps. Amb el pensament computacional, això significa esbrinar de quines fonts recopilareu dades i decidir quines dades són les més rellevants. Per exemple, per resoldre un problema matemàtic, els estudiants poden recollir dades quantitatives sobre un fenomen i utilitzar mètodes matemàtics per decidir com abordar el problema.

#2 Analitzar dades (fes preguntes)

Quan analitzem els punts de dades, és més fàcil entendre com s’adapta la informació al context d’un problema més gran. L’ús d’elements visuals com ara gràfics, així com mètodes estadístics, és una bona manera de provar una hipòtesi. Feu que els alumnes creïn gràfics i gràfics per recolzar les seves idees i transmetre informació. Els estudiants hauran d’analitzar les dades que han recollit per determinar què és rellevant per demostrar la seva hipòtesi o idees clau.

#3 Troba patrons (comprèn el problema)

Un avantatge de tenir dades per treballar és poder identificar patrons que es produeixen al seu interior. Quan descobreixes patrons, és més fàcil fer prediccions i crear regles per resoldre altres problemes. En reconèixer temes i connexions, els estudiants poden crear prediccions sobre el que vindrà a continuació.

#4 Descompondre problemes (cal saber-ho)

No deixeu que els problemes complicats espantin els estudiants. Si els problemes es divideixen en peces manejables, és més fàcil trobar solucions. Desconstruir els problemes en parts més petites és una manera més fàcil de digerir la informació i de classificar-la en conseqüència.

#5 Resumir

Quan s’enfrontin a un problema, feu que els estudiants pensin en una imatge més gran. En identificar les similituds i eliminar els detalls, es quedaran amb una solució que funcionarà per a una varietat de problemes diferents.

#6 Construir models (crear un prototip)

Quan feu una pluja d’idees sobre com crear un model eficaç, animeu els estudiants a provar, ajustar i perfeccionar les idees mitjançant programari de disseny per predir els resultats. D’aquesta manera, estalviaran un temps valuós i aconseguiran una comprensió completa de les seves idees modelades abans de construir-les a la vida real.

#7 Desenvolupar algorismes (destacar i corregir)

Mira la resolució de problemes com un full de ruta per realitzar una tasca. Quan els estudiants són capaços de desenvolupar solucions amb instruccions pas a pas, al seu torn creen un algorisme per utilitzar-lo per a problemes futurs.

Introduir el pensament computacional a l’aula és una manera equitativa i enginyosa d’assegurar que tots els estudiants tinguin accés a les habilitats fonamentals del segle XXI. Per cada professor que aprofiti per incorporar aquests conceptes a l’aula, un grup d’alumnes estarà més equipat per al que depara el futur.