Per tenir èxit, les organitzacions han de poder transformar les seves dades en informació útil.

Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic s’utilitzen sovint de manera intercanviable, però l’aprenentatge automàtic és un subconjunt de la categoria més amplia d’IA.

Posada en context, la intel·ligència artificial (IA) fa referència a la capacitat general dels ordinadors per emular el pensament humà i realitzar tasques en entorns del món real. Mentre que l’aprenentatge automàtic (Machine Learning, ML) es refereix a les tecnologies i algorismes que permeten als sistemes identificar patrons, prendre decisions i millorar-se mitjançant l’experiència i dades.

Els programadors informàtics i els desenvolupadors de programari permeten als ordinadors analitzar dades i resoldre problemes – bàsicament, creen sistemes d’intel·ligència artificial – aplicant eines com ara:

  • aprenentatge automàtic
  • aprenentatge profund
  • xarxes neuronals
  • visió per computador
  • processament del llenguatge natural

A continuació es mostra un desglossament de les diferències entre la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic.

Què és la intel·ligència artificial?

La intel·ligència artificial és el camp del desenvolupament d’ordinadors i robots capaços de comportar-se d’una manera que imita i va més enllà de les capacitats humanes. Els programes amb intel·ligència artificial poden analitzar i contextualitzar les dades per proporcionar informació o activar automàticament accions sense interferències humanes.

Avui dia, la intel·ligència artificial és el centre de moltes tecnologies que fem servir. Inclosos els dispositius intel·ligents i els assistents de veu com ara Siri als dispositius Apple. Les empreses estan incorporant tècniques com el processament del llenguatge natural i la visió per computador – la capacitat que tenen els ordinadors d’utilitzar el llenguatge humà i interpretar imatges – per automatitzar tasques, accelerar la presa de decisions i permetre converses amb els clients amb chatbots.

Què és l’aprenentatge automàtic?

L’aprenentatge automàtic és un camí cap a la intel·ligència artificial. Aquesta subcategoria d’IA utilitza algorismes per aprendre informació automàticament i reconèixer patrons a partir de dades, aplicant aquest aprenentatge per prendre decisions cada cop millors.

Mitjançant l’estudi i l’experimentació amb l’aprenentatge automàtic, els programadors posen a prova els límits de quant poden millorar la percepció, la cognició i l’acció d’un sistema informàtic.

L’aprenentatge profund, un mètode avançat d’aprenentatge automàtic, fa un pas més enllà. Els models d’aprenentatge profund utilitzen grans xarxes neuronals (xarxes que funcionen com un cervell humà per analitzar dades lògicament) per aprendre patrons complexos i fer prediccions independents de l’entrada humana.

Com utilitzen les empreses la IA i l’aprenentatge automàtic

Per tenir èxit en gairebé qualsevol indústria, les organitzacions han de poder transformar les seves dades en informació útil. La intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic ofereixen a les organitzacions l’avantatge d’automatitzar una varietat de processos manuals que impliquen dades i presa de decisions.

En incorporar la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic als seus sistemes i plans estratègics, els líders poden comprendre i actuar sobre la informació basada en dades amb més rapidesa i eficiència.

Llegit a:

COLUMBIA | ENGINEERING