Viladecans presidirà la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.

Viladecans agafa el relleu de Gijón i es converteix en la ciutat que presidirà la RECE (Xarxa Estatal de Ciutats Educadores) durant els propers dos anys. Així ho va decidir l’Assemblea General d’aquest organisme, reunida durant la XVI Trobada de la RECE que es va celebrar la setmana passada a Gijón. Viladecans va aconseguir 64 vots, el 100 % del total. Va presentar dues candidatures, per ser Ciutat Coordinadora i per formar part de la Comissió de Seguiment durant el període 2023-2025, i ha aconseguit els dos nomenaments.

Per l’alcalde, Carles Ruiz, es tracta d’un gran reconeixement per part dels municipis d’Espanya a la feina que es fa des de Viladecans. “És una responsabilitat molt important perquè serem els coordinadors durant dos anys de tot el treball en innovació educativa que es faci als municipis, però també és una nova oportunitat per mostrar, a l’Assemblea que organitzarem d’aquí dos anys, tota la capacitat d’innovació que tenim i la feina de bons resultats educatius que té Viladecans. És la ciutat amb l’ascensor social més clar, amb més fills que milloren l’educació dels seus pares i amb resultats educatius per sobre de la mitjana de Catalunya. És un reconeixement i també un orgull” va declarar.

Les funcions de Viladecans com a ciutat coordinadora de la Xarxa seran, entre d’altres, presidir i moderar les reunions de l’Assemblea General i de la comissió de seguiment, proporcionar suport tècnic a la comissió, liderar i coordinar l’activitat i el funcionament de la RECE entre les trobades generals de les ciutats i organitzar la XVII trobada al 2025. Com a participant a la Comissió de Seguiment adquireix els compromisos de realitzar proposta d’activitats, així com promoure-les i executar-les, aprovar i coordinar la celebració de trobades temàtiques sol·licitades per les ciutats membres o proposar a l’Assemblea General la creació de grups de treball que contribueixin a una millor consecució dels objectius de la Xarxa.

Viladecans presidirà la RECE

Viladecans centrarà la seva presidència en treballar per l’abandonament escolar zero, que és una de les dues missions de la ciutat dins de l’Estratègia 2030 (l’altra és treballar contra el canvi climàtic aconseguint les zero emissions de partícules). Els seus objectius específics se centren en donar a conèixer aquesta Missió i contribuir al fet que totes les ciutats educadores impulsin mesures per incrementar el nombre de joves amb titulació d’estudis post obligatoris. L’alcalde va assenyalar que “per nosaltres es molt important garantir la continuïtat en els processos educatius de la gent jove de Viladecans i és un repte de tota la ciutat, no només de l’Ajuntament. Hem pensat que és una bona oportunitat girar la coordinació i l’assemblea de la RECE a l’entorn d’aquest eix que compartim amb la majoria d’ajuntaments i que és un dels elements fonamentals que posen en qüestió les oportunitats de futur pels propers anys”.

Aquesta XVI Trobada de la RECE s’ha celebrat sota el lema “Ciutats educadores: ciutats que cuiden i acullen”. La trobada, que va comptar amb la participació de més de 200 representants procedents de 80 ciutats membres, tenia com a objectiu posar en comú experiències i projectes educatius de governs locals compromesos amb l’educació com a eina de transformació social. A través de taules de diàleg, xarxes temàtiques i presentació de projectes es va promoure l’intercanvi d’idees, reflexions i bones pràctiques educatives.

En aquesta edició, les ciutats participants van presentar les seves conclusions al respecte de tres xarxes temàtiques: “Transformació de la ciutat (Agenda Urbana) des de i amb la perspectiva de la infància i l’adolescència”, “La ciutat educadora en la formació i el treball” i “La ciutat educadora davant la cultura de l’odi”. També hi va haver lloc per al diàleg i per debatre sobre la governança per a la cura en temps de crisi, sobre les ciutats com a espai del públic i sobre la solidaritat i la diversitat de les ciutats educadores. Amb aquestes accions, es tractava de posar en valor una governança en xarxa que es fonamenti en la transversalitat d’accions entre àrees municipals i en el diàleg i la col·laboració entre el govern municipal i la societat civil.

Viladecans presenta dos projectes sobre formació i treball

Per altra banda, es van presentar diferents experiències inspiradores en les sessions de l’espai Àgora. Viladecans va portar fins allà dos projectes que s’engloben dins la xarxa temàtica La ciutat educadora en la formació i el treball: el projecte Diana de capacitació del talent i activació per al treball i l’Escola de Noves Oportunitats.

Llegit a:

Ajuntament de Viladecans