Algunes aplicacions concretes de la Intel·ligència Artificial a l’educació

L’objectiu és debatre sobre les aplicacions de la IA a l’educació, alhora que es presenten explicacions sobre la mecànica darrere de la intel·ligència artificial.

Què és la Intel·ligència Artificial?

“La intel·ligència artificial és el concepte que les màquines: els ordinadors, són capaços de realitzar tasques d’una manera que els humans consideren intel·ligents.

Què és la intel·ligència empresarial?

La intel·ligència empresarial reuneix les estratègies utilitzades per millorar les dades dins d’una organització.

La intel·ligència empresarial permet:

  • Entendre millor la població estudiantil.
  • Prendre decisions basant-se en anàlisis estadístiques.
  • Obtenir anàlisis en temps real de les dades de què disposem.
  • Utilitzar algorismes d’aprenentatge automàtic per fer prediccions.

Intel·ligència Artificial a l’educació

Sobretot, la IA a l’educació ha de permetre al personal escolar evitar la sobrecàrrega cognitiva. La feina de la tecnologia per acompanyar-los és donar-los suport en tasques repetitives o en tasques d’anàlisi pesades.

L’objectiu és reduir el soroll que els envolta per permetre’ls tornar a l’essencial: establir relacions de cura amb els alumnes.

La intel·ligència artificial és una ajuda a la decisió i no una eina per substituir el judici professional.

L’aprenent és al centre de les preocupacions de l’entorn escolar. Per tant, ha d’estar al centre de les reflexions dels equips que desenvolupen eines tecnològiques.

Algunes aplicacions de la IA a l’educació

Hi ha almenys quatre aplicacions concretes de la IA a l’educació que respecten aquests principis: eines predictives, plataformes d’aprenentatge adaptatiu, chatbots i eines d’anàlisi en temps real. Anem a repassar-los un per un, per entendre el seu valor.

#1 Eines predictives

Com funciona?

Les eines predictives es basen en models que utilitzen una o més bases de dades. Un equip s’encarrega de netejar les dades per assegurar-se que són aptes per a l’anàlisi. A continuació, l’equip implementa algorismes d’aprenentatge, valida el rendiment d’aquests algorismes i els posa en producció.

Concretament…

Aquestes eines permeten intervenir en la prevenció abans que es produeixi o s’escalfi una situació de risc. Ofereixen un retrat de la població estudiantil i ajuden a preparar els membres del personal per al que vindrà a l’entorn escolar.

En la pràctica

ISA és una plataforma impulsada per algorismes d’intel·ligència artificial que utilitzen models predictius. Aquesta plataforma analitza l’expedient acadèmic dels estudiants d’educació superior i determina qui està en risc d’abandonament, risc de fracàs o en camí de l’èxit, tan bon punt són admesos.

#2 Plataformes d’aprenentatge adaptatiu

Com funciona?

La plataforma comença estimant el coneixement d’un alumne sobre un tema concret a partir de dades observables. Posteriorment, la plataforma li ofereix exercicis per treballar les seves dificultats.

Concretament…

Les plataformes d’aprenentatge adaptatiu afavoreixen la diferenciació pedagògica, permeten adaptar la trajectòria acadèmica de cada aprenent, assolir tot el seu potencial i treballar les seves debilitats alhora que potencien els seus punts forts.

En la pràctica

Coaching Actuaries adapta la generació d’exàmens de pràctica segons les dificultats de l’alumne mesurant el seu progrés alhora que treballa les seves debilitats.

#3 Robots conversacionals (chatbots)

Com funciona

Els chatbots s’utilitzen en plataformes web o en aplicacions mòbils. Requereixen eines de comprensió del llenguatge natural per tal de proporcionar el xat més natural possible a l’usuari.

Concretament…

Els chatbots poden cobrir diferents temes i oferir assistència les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana als estudiants que els utilitzen. Aquest tipus d’eines afavoreixen el contacte amb la nova generació. L’ús de determinats robots conversacionals pot permetre la implementació d’estratègia positiva, la realització d’exercicis, el suport al desenvolupament de la metacognició, l’ajuda en la navegació per un lloc web o en la recerca d’informació, i encara més.

En la pràctica…

Ali és un robot de conversa (chatbot) disponible a l’aplicació mòbil del mateix nom. Es pretén donar suport als estudiants universitaris en la seva transició postsecundària i per a altres tipus de dificultats que puguin trobar. Ali també facilita el vincle entre les parts interessades i els estudiants permetent-los sol·licitar suport directament des dels serveis que ofereix la seva universitat. També ofereix als usuaris una caixa d’eines completa personalitzada pel seu entorn escolar, així com un botó SOS amb recursos d’emergència disponibles les 24 hores del dia. Per descomptat, Ali entén el llenguatge natural, de manera que els usuaris poden xatejar amb ell de manera natural.

#4 Eines d’anàlisi en temps real

Com funciona?

Aquestes eines d’anàlisi utilitzen estadístiques avançades sobre les dades d’una organització. Aquestes anàlisis es despleguen mitjançant eines de visualització que permeten visualitzar les anàlisis estadístiques que evolucionen en temps real a mesura que s’introdueix nova informació.

Concretament…

Les eines d’anàlisi en temps real ofereixen un retrat de la situació actual als grups d’interès i als professors de l’escola. Aquestes eines permeten dur a terme intervencions concretes per tal d’evitar que es produeixi o degeneri una situació de risc. A més, l’ús d’aquestes eines estalvia temps d’anàlisi per als usuaris i accelera el cribratge de les dificultats dels aprenents. Finalment, promouen la comunicació basada en fets entre el personal de l’escola, els professors i els pares.

En la pràctica

El seguiment actiu de Mozaïk-Portail ofereix als professors, treballadors de l’escola i la direcció un retrat de la seva classe o de la seva escola en temps real. Aquest retrat s’ajusta a mesura que s’introdueixen dades noves. Aquesta eina afavoreix la realització d’intervencions específiques amb l’alumnat, però també ajuda a coordinar millor el treball dels equips.

En conclusió…

El més important a recordar és que la intel·ligència artificial sempre ha de tenir com a objectiu retornar el temps al personal de l’escola per evitar que facin tasques repetitives que provoquen una sobrecàrrega cognitiva. La tecnologia ha de permetre que les persones tornin als fonaments bàsics, la raó per la qual van triar l’educació: construir relacions de cura amb els aprenents i amor per la pedagogia.

Llegit a:

Optania