Anàlisi de dades al servei de la perseverança escolar

La perseverança escolar és un dels grans reptes que es troben en el sistema escolar actual. Tant per als joves de primària i batxillerat com per als estudiants universitaris, mantenir-los interessats, motivats i presents de vegada pot semblar una muntanya insalvable. Tan bon punt un nen entra a l’escola, l’objectiu de tots els implicats és que surti amb un diploma! Per fer-ho, ha d’estar entusiasmat amb el que aprèn, però també ha de tenir un sentiment de pertinença al seu entorn. Per descomptat, també és important que la seva família i comunitat li donin tot el suport que necessita. Des de fa molts anys, les escoles busquen solucions per afavorir l’èxit dels joves, però sobretot per mantenir la constància acadèmica al llarg de la trajectòria de l’alumne. I si una de les solucions estigués al final del nas i residís en l’anàlisi de les seves dades? Ciència de dades i perseverança escolar.

Però, què és exactament la perseverança escolar?

Abans de parlar d’anàlisi, anem a definir què és la perseverança escolar i com promoure-la. El concepte de perseverança escolar és la idea de “mantenir més o menys, al llarg dels anys, la població escolar admesa al sistema educatiu o dedicada a un cicló o a un programa d’estudis” (Legendre, 1995). És senzill, la perseverança escolar és la recerca d’estudis per a un estudiant. Per potenciar-la, entren en joc 18 factors, provinents de l’àmbit familiar, personal, escolar i social. Això ho hem de tenir sempre en compte quan volem treballar la constància.

I les dades en tot plegat

Les organitzacions escolars porten anys acumulant moltes dades sobre els seus alumnes i aquestes van, com els factors relacionats amb la perseverança escolar, molt més enllà dels simples resultats acadèmics. L’edat actual, el moment i l’edat d’admissió, el programa d’estudis, el lloc de residència, els resultats, el nombre d’absències a l’escola, i molt més, es troben entre la informació que tenen les escoles sobre el seu “client”. Abans, i això és el que ens ha permès al llarg del temps entendre millor la perseverança escolar i els factors que la promouen, podíem analitzar retrospectivament aquestes dades per entendre què va portar a un estudiant a graduar-se o abandonar els estudis. Avui, gràcies a la intel·ligència artificial, l’anàlisi de les dades que acumulen les organitzacions escolars es pot fer en temps real i ens ajuda a actuar aigües amunt! Ajudant al centre escolar a entendre plenament els punts forts i les dificultats dels estudiants que estan actualment admesos, l’anàlisi de les dades pot permetre als actors del camp alinear el seu pla d’èxit amb les necessitats reals de la clientela i implementar les estratègies adequades, en el moment adequat, perquè els joves perseverin i arribin a la graduació! L’objectiu és prevenir qualsevol situació que pugui fer que un alumne fracassi o renunciï i intervenir abans del fracàs perquè el sentit de la competència del jove es mantingui intacte!

Ciència de dades i perseverança escolar

Qui pot fer aquesta anàlisi?

Per aconseguir-ho, en primer lloc, hem de garantir que les dades dels joves s’utilitzen correctament als centres educatius. Per tant, és important orientar-se a les persones adequades de l’equip de l’escola per asseure’s amb experts en intel·ligència artificial de manera que tots junts puguin desenvolupar una comprensió dels fitxers dels estudiants que sigui justa i afavoreixi l’èxit. Després d’haver determinat els elements més importants, l’equip especialitzat en intel·ligència artificial podrà analitzar-los i oferir a l’organització un retrat fàcil d’entendre i útil. Aquest equip també ha de saber evitar els esculls de biaixos plantejats per l’algorisme i tenir una bona comprensió de l’àmbit de l’educació. La connexió entre l’equip de l’escola i l’equip d’intel·ligència artificial és essencial, perquè és la vinculació entre tots dos el que permetrà que l’algoritme respongui correctament a les necessitats dels grups d’interès. L’objectiu d’aquests algorismes és facilitar el seu treball, donar-los temps per crear relacions beneficioses amb els joves, per intervenir de manera més ràpida i eficaç. Per tant, han de tenir plena confiança en el retrat de situacions de risc que ofereix l’algoritme d’intel·ligència artificial.

Què fer amb aquesta anàlisis?

Però el fonamental és pensar estratègies, dur a terme intervencions preventives i posar en marxa plans d’acció perquè aquestes anàlisis serveixin al bé dels alumnes. L’anàlisi de dades és una cosa, però estar preparat per utilitzar-la per marcar una diferència real en l’entorn escolar és una altra! És una gran gestió del canvi integrar en la pràctica dels professionals de l’educació l’ús de l’anàlisi d’una intel·ligència artificial per tal d’acompanyar-los en les seves decisions i en el seu judici professional. L’objectiu de les persones que opten per treballar en l’educació és donar suport als joves en el seu camí educatiu, per tenir un impacte positiu en les seves vides. La intel·ligència artificial, si s’utilitza bé, et pot donar més temps per fer-ho. Et pot permetre tenir més energia per invertir en les relacions amb els joves per donar-los suport i acompanyar-los en el seu èxit. És cosa de tots participar en aquest canvi perquè tingui un impacte positiu en els alumnes de les escoles, des de primària fina a la universitat.

Llegit a:

Optania