Cultura escolar rica en dades

Cultura escolar rica en dades

L’ús sistemàtic de les dades i les interaccions efectives creen una cultura que valora i utilitza les dades per informar les decisions. Una cultura escolar rica en dades facilita l’aprenentatge i els assoliments. Moltes parts mòbils essencials de la...
Cultura escolar rica en dades

Dades a l’educació

L’ús de dades permet una avaluació més eficaç dels programes, recursos i intervencions per facilitar l’èxit de l’estudiant i l’escola. Penseu en les dades educatives com una màquina que rep i utilitza inputs per ajudar a executar el procés...
Cultura escolar rica en dades

Ciència de dades a les escoles

Tendències educatives 2022: ciència de dades a les escoles La ciència de dades és un camp en creixement que ha sorgit en moltes àrees clau del nostre món. La ciència de dades s’ha convertit en un fenomen global i ha millorat significativament el rendiment de moltes...
Cultura escolar rica en dades

Ciència de dades i perseverança escolar

Anàlisi de dades al servei de la perseverança escolar La perseverança escolar és un dels grans reptes que es troben en el sistema escolar actual. Tant per als joves de primària i batxillerat com per als estudiants universitaris, mantenir-los interessats, motivats i...