Cultura escolar rica en dades

Cultura escolar rica en dades

L’ús sistemàtic de les dades i les interaccions efectives creen una cultura que valora i utilitza les dades per informar les decisions. Una cultura escolar rica en dades facilita l’aprenentatge i els assoliments. Moltes parts mòbils essencials de la...
Cultura escolar rica en dades

Dades a l’educació

L’ús de dades permet una avaluació més eficaç dels programes, recursos i intervencions per facilitar l’èxit de l’estudiant i l’escola. Penseu en les dades educatives com una màquina que rep i utilitza inputs per ajudar a executar el procés...
Cultura escolar rica en dades

Ciència de dades a les escoles

Tendències educatives 2022: ciència de dades a les escoles La ciència de dades és un camp en creixement que ha sorgit en moltes àrees clau del nostre món. La ciència de dades s’ha convertit en un fenomen global i ha millorat significativament el rendiment de moltes...
Ciència de Dades

Ciència de Dades

Què és la Ciència de Dades, o Data Science, i com va començar La Ciència de Dades és una disciplina transversal, que inclou els àmbits de la informàtica, l’estadística i les matemàtiques. El terme ciència de dades (Data Science) va ser utilitzat per primera vegada...